Total Pageviews

Sunday, 1 September 2013

కవిత - పడకకి రాని నిద్రపడకకి రాని నిద్ర
===========
పడకకి రాని నిద్ర
అలిగిన ప్రియురాలికంటే
ఎక్కువగా బాధిస్తుంది..!
విసుగుని కళ్లలో
చిరాకును నొసట్లో నింపేసి - 
అహ్లాదమనే బిడ్డని కనే
అవకాశం లేకుండా చేస్తుంది...

నిద్రరాని ప్రతిరాత్రి
బలవంతంగా విడాకులకు గురైన
భర్తలాగా అంతరంగంలో బాధ..!

నిద్ర పడకకి రాని పతిరాత్రీ
వెలయాలిని ఆశ్రయించిన విటుడిలాగా
పుస్తకమో -
సంగీతమో -
టీవినో,
మరింత ముదిరిన వేశ్యా వ్యసనంలో -
నిద్రమాత్రలో బ్రాందీసీసానో
ఏదో ఒకదాన్ని ఆశ్రయించి
బలవంతంగా నిద్రతో రమించి,
మర్సటిరోజు మామూలుగానే
రాత్రి ఏమీ జరగనట్లు మొహం..|

మనిషికి రాని నిద్ర
మరణంతో సమానం,
కానీ విచిత్రం -
మరణం మాత్రం
అదేంటో శాశ్వతమైన
నిద్రలాగానే భ్రమింప జేస్తుంది...

-మాధవ తురుమెళ్ల

No comments:

Post a Comment